De Handboog
Stadsrekeningen

1500

Kapittel 18

 • De Schuttergilden van den Oude Voetboog, van den Jongen Voetboog en de Handboog voor hunne medewerking met wijn vereerd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 54

1504

Kapittel 21

 • De schuttersgilden van den Ouden en Jongen Voetboog en van den Handboog, brengen geschut naar Heusden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 99

1507

Kapittel 22

 • Toelagen aan de 4 Schuttersgilden, voor het maken van statie, van te schieten en in het harnas ter processie te gaan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 143

1521

Kapittel 74

 • Toelagen aan de schutters van den Handboog en de Cloveniers voor het maken van statie in de processien.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 376

1577

Kapittel 20

 • De Schutterijen van den ouden Voetboog en van den Handboog, dekken de overbrenging der gelden, aan de uitgetrokken hoogduitsche troepen te Oirschot.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 953

1581

Kapittel 19

 • De Schutterij van den handboog ontvangt voor het afhouwen der boomen op het Reut, twee tonnen bier.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1015

1589

Kapittel 16

 • De Musketiers van den Handboog en die der Jonge Schuts, mede bij de inhaling van den Graaf van Mansfelt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1080

1595

Kapittel 15

 • Twee geschilderde glazen door de Regering aan de Handboog schutterij geschonken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1108

1598

Kapittel 16

 • Gelagen vereerd aan Jonkheer Everard de Borchgrave, als Kapitein der wijk van de Weversplaats en aan Jan Loeff, als vaanderig van den Handboog, mr. Gerard van Berge, Kapitein en Querijn van Niel, Luitenant van den Jongen Voetboog.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1120

1627

Kapittel 22

 • De wachten in den Handboog-bogaard bij hoog water met schuiten vervoerd.
 • Vuur en licht voor de wacht in den Handboog-bogaard, tijdens hoog water.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1340

1636

Kapittel 36

 • Toelaag aan de schutterij van den Handboog tot opmaking der muur aan hunnen boomgaard achter de tolbrug.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1404