afb. D. Cosier fecit, 1739

Schutters : De Oude Schuts

beschermheilige: St.Joris en de draak

Sint-Jorisgilde, embleem Den Eedelen Manhaften Ouden Schuts binnen 's-Hertogenbosch, daaronder prospect op 's-Hertogenbosch.
Stadsarchief (0007998)
Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1993

Redactie

Het schuttersgilde "De Oude Schuts". Koningschieten 's-Hertogenbosch 25 april 1993
s.n. (s.l. 1993)
 
1994

Jetta de Ruiter

De Oude Schuts doet Middeleeuwen herleven. Ware Broederschap
Bossche Omroep op Zondag 4 december 1994 (foto)
 
1996

Peter-Jan van der Heijden

Het vaandel van De Oude Schuts
Uyt den bogaert 3 (1996) 14-15
 
1999

Jacqueline Landsmeer

Oude stadsrekening levert motto Hoofdstedentoernooi. Gildefeest De Oude Schuts met muziek en straattoneel
Brabants Dagblad dinsdag 8 juni 1999
 
1999

Jacqueline Landsmeer

Publiek in Den Bosch matig geïntresseerd in Hoofdstedentoernooi Oude Schuts. 'Ze zijn dit soort feesten niet gewend'
Brabants Dagblad maandag 5 juli 1999
 
2006 Marjan Vonk
De Oude Schuts
KringNieuws 1 (2006) 18
 
2013

Nik de Vries

De oude Schuts in 2013
KringNieuws 2 (2013) 6-7
Boeken
1992

Peter-Jan van der Heijden

De Oude Schuts. Een van de Bossche schuttersgilden
's-Hertogenbosch 1992
 
1996

Henk Bruggeman

Het Corps-Muzijk der dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1996
Penningen en insignes

Insigne van het gilde van de Oude Voetboog in 's-Hertogenbosch, 1697

Koper, gegoten 3.8 x 3.3 cm.
Op de voorzijde St. Joris in gevecht met de draak en als randschrift: IN sHERTOGENBOSCH 1643.
Collectie Noordbrabants Museum (inv.nr. 5203)
Stadsrekeningen
1399 Kapittel 23.
Uitgaven aan de schuttersgilden van den Ouden en Jongen Voetboog en van den Handboog voor hunne kleederen
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 9
 
1496 Kapittel 7.
Aan de Oude en Jonge Schuts voor hunne kleederen en onderhoud van hunnen bogaard.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 24
 
1497 Kapittel 19.
De kapiteins LambertMijllinck en Lucas van Erp met de oude schuts te Berlicum vrijdags nadat Oss in asch gelegd was om aldaar het landvolk te vergaderen en bij een te houden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 36
 
1498 Kapittel 27.
De schutterij van den Ouden Voetboog ter eere der stad op het schietspel te Gent.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 45
 
1501 Kapittel 19.
Dekenen en schutters van den Ouden en Jongen Voetboog te 's Hertogenbosch doen togten in de Meijerij als naar Eersel en in die omstreken naar Veghel en Uden.
Zij vangen kwaaddoeners die den huisman overlast aandeden welke worden geexecuteerd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 62
 
1504 Kapittel 20.
Den schuttergilden van den Ouden en Jongen Voetboog ondersteuning verleend in geld voor het maken van statie met schieten en in processien.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 96
 
1504 Kapittel 21.
• De schuttersgilden van den Ouden en Jongen Voetboog en van den Handboog, brengen geschut naar Heusden.
• De schuttersgilden van den Ouden en Jongen voetboog nemen kwaaddoeners te Engelen gevangen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 99
 
1507 Kapittel 22.
Toelagen aan de 4 Schuttersgilden, voor het maken van statie, van te schieten en in het harnas ter processie te gaan.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 143
 
1515 Kapittel 21.
Afdeelingen uit de Schutterijen van den Ouden Voetboog en de Cloveniers aan den Hoogschout door stads Regering toegevoegd, om zich van de straatrovers meester te maken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 311
 
1521 Kapittel 74.
Aan de Schutters van den Ouden Voetboog omdat zij hunne soldij als voorheen hadden en aan die van den Jongen Voetboog, omdat hun Gilden was opgeheven, ter zake van statie te maken in de processien niets betaald.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 376
 
1569 Kapittel 21.
Getuigen verhooren in zake de oude schuts tegen de gemeente Engelen, in zake het proces over de visscherij aldaar.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 840
 
1577 Kapittel 20.
De Schutterijen van den ouden Voetboog en van den Handboog, dekken de overbrenging der gelden, aan de uitgetrokken hoogduitsche troepen te Oirschot.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 953
 
1589 Kapittel 16.
De Prins d'Ascoli, wordt door de Musketiers van den ouden Voetboog ingehaald.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1589-1590. Deel 2, blz 1080
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1080
 
1597 Kapittel 6.
De Officieren van den ouden en jongen voetboog.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1114
 
1598 Kapittel 16.
De Kapiteins en verdere Officieren van den ouden voetboog op St. Jorisdag wijn vereerd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1122
 
1601 Kapittel 15.
De Schutters van den ouden voetboog pioneren in het beleg aan Kessels molen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1143
 
1602 Kapittel 16.
Getuigen verhoor in zake verspreiding van kwade tijdingen waardoor des nachts opschudding in de Stad kwam. Beschuldiging van den Luitenant van den Ouden Voetboog, Gerard Splinter, bevolen had de ronde 's nachts niet te doen, ongegrond bevonden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1151-1152
 
1605 Kapittel 17.
Huur der veldtent van den Ouden Voetboog in het beleg der Stad van 1603, gestaan hebbende voor de Vuchterpoort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1166
 
1620 Kapittel 15.
De oude Schuts en Clovenieurs tot onderhoud van hunne boogaarden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1277
 
1643 Kapittel 36.
Trommen voor de schutterij van den ouden voetboog.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1430
 
Van der Heuvel
1453

No. 63

Het stadsbestuur van Den Bosch geeft een ordonnantie aan het gilde der voetboogschutters.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629 : Eerste stuk (1946) 171-179
 
Literatuur en bronnenpublicaties

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1994) 435, 465

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 66, 89

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 121

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 63, 76n, 165, 203, 217n

J.P.W.A. Smit, 'De juweelen van den Ouden Voetboog te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1923) 211-212

n: vermelding in een voetnoot