De Oude Schuts (Oude Voetboog)
Stadsrekeningen

1399

Kapittel 23

 • Uitgaven aan de schuttersgilden van den Ouden en Jongen Voetboog en van den Handboog voor hunne kleederen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 9

1496

Kapittel 7

 • Aan de Oude en Jonge Schuts voor hunne kleederen en onderhoud van hunnen bogaard.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 24

Kapittel 28

 • De Schutters van den Jongen en Ouden Voetboog bewaren ter zake voors. den scherpregter en de gevangen dienaren die de huisontsluiting gedaan hadden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 30

1497

Kapittel 19

 • De kapiteins LambertMijllinck en Lucas van Erp met de oude schuts te Berlicum vrijdags nadat Oss in asch gelegd was om aldaar het landvolk te vergaderen en bij een te houden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 36

1498

Kapittel 27

 • De schutterij van den Ouden Voetboog ter eere der stad op het schietspel te Gent.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 45

1500

Kapittel 18

 • De Oude Schuts op haren schietdag met een aam wijn beschonken.
 • De tabard of kleederen gelden aan Heeren Schepenen dienaren en de Oude Schuts als bezuiniging afgeschaft.
 • De Schuttergilden van den Oude Voetboog, van den Jongen Voetboog en de Handboog voor hunne medewerking met wijn vereerd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 54

1501

Kapittel 19

 • Dekenen en schutters van den Ouden en Jongen Voetboog te 's Hertogenbosch doen togten in de Meijerij als naar Eersel en in die omstreken naar Veghel en Uden.
 • Zij vangen kwaaddoeners die den huisman overlast aandeden welke worden geexecuteerd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 62

1502

Kapittel 20

 • Toelagen aan de schuttergilden van den Oude en Jongen Voetboog.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 71

1503

Kapittel 22

 • Aan de Schutterij van den Ouden Voetboog om in het feest van onzer Lieve Vrouwe omgang salpeter en buskruid om den Draak te steken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 79

1504

Kapittel 20

 • Den schuttergilden van den Ouden en Jongen Voetboog ondersteuning verleend in geld voor het maken van statie met schieten en in processien.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 96

Kapittel 21

 • De schuttersgilden van den Ouden en Jongen Voetboog en van den Handboog, brengen geschut naar Heusden.
 • De schuttersgilden van den Ouden en Jongen voetboog nemen kwaaddoeners te Engelen gevangen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 99

1505

Kapittel 21

 • De Oude en de Jonge Schutshalen een misdadiger te Lommel.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 106

1507

Kapittel 22

 • Toelagen aan de 4 Schuttersgilden, voor het maken van statie, van te schieten en in het harnas ter processie te gaan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 143

1512

Kapittel 26

 • Commissarissen uit de Regering van 's Hertogenbosch, met schutters van den Ouden Voetboog en van de Cloveniers naar Oijen, tot het ontvangen van den chijns aldaar gezonden, door die gewapende magt begeleid, omdat men bezorgt was voor de Gelderschen welke niet tegenstaande het gesloten bestand, daar ook, door Jacob van Ghent, Schout van Tiel en Dirck van Batenborch, den Oijenschen chijnsdag belegd hadden, te Maas-Bommel in hunne handen te betalen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 279

1515

Kapittel 21

 • Afdeelingen uit de Schutterijen van den Ouden Voetboog en de Cloveniers aan den Hoogschout door stads Regering toegevoegd, om zich van de straatrovers meester te maken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 311

1521

Kapittel 74

 • Aan de Schutters van den Ouden Voetboog omdat zij hunne soldij als voorheen hadden en aan die van den Jongen Voetboog, omdat hun Gilden was opgeheven, ter zake van statie te maken in de processien niets betaald.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 376

1569

Kapittel 21

 • Getuigen verhooren in zake de oude schuts tegen de gemeente Engelen, in zake het proces over de visscherij aldaar.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 840

1577

Kapittel 20

 • De Schutterijen van den ouden Voetboog en van den Handboog, dekken de overbrenging der gelden, aan de uitgetrokken hoogduitsche troepen te Oirschot.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 953

1589

Kapittel 16

 • De Prins d'Ascoli, wordt door de Musketiers van den ouden Voetboog ingehaald.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1080

1597

Kapittel 6

 • De Officieren van den ouden en jongen voetboog.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1114

1598

Kapittel 16

 • De Kapiteins en verdere Officieren van den ouden voetboog op St. Jorisdag wijn vereerd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1122

1601

Kapittel 15

 • De Schutters van den ouden voetboog pioneren in het beleg aan Kessels molen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1143

1602

Kapittel 16

 • Getuigen verhoor in zake verspreiding van kwade tijdingen waardoor des nachts opschudding in de Stad kwam. Beschuldiging van den Luitenant van den Ouden Voetboog, Gerard Splinter, bevolen had de ronde 's nachts niet te doen, ongegrond bevonden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1151-1152

1605

Kapittel 17

 • Huur der veldtent van den Ouden Voetboog in het beleg der Stad van 1603, gestaan hebbende voor de Vuchterpoort.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1166

1620

Kapittel 15

 • De oude Schuts en Clovenieurs tot onderhoud van hunne boogaarden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1277

1643

Kapittel 36

 • Trommen voor de schutterij van den ouden voetboog.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1430