Schutters : De Jongen Schuts

Inventaris
Stadsarchief (115)
Boeken
1996

Henk Bruggeman

Het Corps-Muzijk der dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1996
Penningen en insignes

Penning van het gilde van de Jonge Voetboog in 's-Hertogenbosch, 1697

Geel koper, rond 4.9 cm
Op de voorzijde St. Joris en de draak en het randschrift: FORTUNA.FORTES.ADIUVAT.T.ROTH.VAN SERG.HB (sergeant Hinsberg).
Op de keerzijde een voetboog, het jaartal 1697 en No 25.
Collectie Noordbrabants Museum (inv.nr. 5209)

Draagpenning van het gilde van de Jonge Voetboog te 's-Hertogenbosch, 1698

Geel koper, gegoten 4.9 x 3.7 cm
Op de voorzijde St. Joris en de draak en het randschrift: + IN SHARTOGEN:BOSSCHE 1698.
Op de keerzijde een voetboog, met op de achtergrond een banderol met No 30.
Randschrift: + DEN JONGEN.VOETBOOG.
Collectie Noordbrabants Museum (inv.nr. 5210)
Van der Heuvel
1453

No. 63

Het stadsbestuur van Den Bosch geeft een ordonnantie aan het gilde der voetboogschutters.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 171-179
 
Literatuur en bronnenpublicaties

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1993) XXVIII, 49, 74, 75n, 77, 84, 87, 113, 116, 128, 174, 199, 208, 239, 329, 331, 338, 353

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1994) 396, 438, 446, 459, 468, 530, 543, 557, 561, 570, 589, 600, 603, 619n400, 547

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 50, 66, 89

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 235

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 675-676

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 80, 84, 85

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 76n, 203n, 217n

n: vermelding in een voetnoot