Schutters : De Jongen Schuts

Inventaris
Stadsarchief (115)
Boeken
1996

Henk Bruggeman

Het Corps-Muzijk der dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1996
Penningen en insignes

Penning van het gilde van de Jonge Voetboog in 's-Hertogenbosch, 1697

Geel koper, rond 4.9 cm
Op de voorzijde St. Joris en de draak en het randschrift: FORTUNA.FORTES.ADIUVAT.T.ROTH.VAN SERG.HB (sergeant Hinsberg).
Op de keerzijde een voetboog, het jaartal 1697 en No 25.
Collectie Noordbrabants Museum (inv.nr. 5209)

Draagpenning van het gilde van de Jonge Voetboog te 's-Hertogenbosch, 1698

Geel koper, gegoten 4.9 x 3.7 cm
Op de voorzijde St. Joris en de draak en het randschrift: + IN SHARTOGEN:BOSSCHE 1698.
Op de keerzijde een voetboog, met op de achtergrond een banderol met No 30.
Randschrift: + DEN JONGEN.VOETBOOG.
Collectie Noordbrabants Museum (inv.nr. 5210)
Stadsrekeningen
1496 Kapittel 7.
Aan de Oude en Jonge Schuts voor hunne kleederen en onderhoud van hunnen bogaard.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 24
 
1501 Kapittel 19.
Dekenen en schutters van den Ouden en Jongen Voetboog te 's Hertogenbosch doen togten in de Meijerij als naar Eersel en in die omstreken naar Veghel en Uden.
Zij vangen kwaaddoeners die den huisman overlast aandeden welke worden geexecuteerd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 62
 
1504 Kapittel 21.
De schuttersgilden van den Ouden en Jongen Voetboog en van den Handboog, brengen geschut naar Heusden.
De schuttersgilden van den Ouden en Jongen voetboog nemen kwaaddoeners te Engelen gevangen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 99
 
1507 Kapittel 22.
Toelagen aan de 4 Schuttersgilden, voor het maken van statie, van te schieten en in het harnas ter processie te gaan.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 143
 
1531 Kapittel 101.
De Jonge Schuts thans ook voor 60 schutters gagie uit de stads kas toegelegd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 485
 
1533 Kapittel 92.
De Graaf van Bueren schiet den vogel af bij de gilde van den Jongen Voetboog en wordt koning van dat gilde; de stad beschenkt hem in zijn konings feest met wijn.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 502-503
 
1533 Kapittel 92.
Jongen Voetboog, 100 Phs gulden verleend voor hunne reis naar het schietspel te Mechelen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 505
 
1577 Kapittel 20.
Schutters van den Jongen Voetboog en de Cloveniers, begeleiden het geld voor de duitsche soldaten naar Oirschot.
Bier, bij den aanleg der bolwerken, aan de 15 Kapiteinen, den Jongen Voetboog, de schoolkinderen en den blok van het Hinthamereinde geschonken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 955-957
 
1578 Kapittel 16.
De Schutterij den jongen voetboog, geeft Schutters om den Hertog van Aarschot te begeleiden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 983
 
1584 Kapittel 16.
Rond stokken voor de Jonge Schuts.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1052
 
1588 Kapittel 16.
Jacob van Strijp, Luitenant van de Jonge Schuts, voor zijne diensten, een rood veldteeken of sluijer vereerd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1079
 
1589 Kapittel 16.
De Musketiers van den Handboog en die der Jonge Schuts, mede bij de inhaling van den Graaf van Mansfelt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1080
 
1595 Kapittel 15.
Maaltijd aan de nieuw gekozen Kapiteins en Luitenants der Schutterij van den jongen voetboog.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1108
 
1597 Kapittel 6.
De Officieren van den ouden en jongen voetboog.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1114
 
1598 Kapittel 16.
Gelagen vereerd aan Jonkheer Everard de Borchgrave, als Kapitein der wijk van de Weversplaats en aan Jan Loeff, als vaanderig van den Handboog, mr. Gerard van Berge, Kapitein en Querijn van Niel, Luitenant van den Jongen Voetboog.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1120
 
1606 Kapittel 6.
De houder der Lombard in hooger beroep vrijgesproken, van wacht onder de schutterij van den Jongen Voetboog, te doen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1172
 
1616 Kapittel 20.
De Muskettiers van de Jonge Schuts vuurt in de processie ter gedachtenis van het tweede beleg en ontzet.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1234
 
1618 Kapittel 22.
Jonge Schuts boomgaard hersteld.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1254
 
1643 Kapittel 36.
Schilderijen van Stads wapen op de trommen der schutterij van de jonge Schuts.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1431
 
Van der Heuvel
1453

No. 63

Het stadsbestuur van Den Bosch geeft een ordonnantie aan het gilde der voetboogschutters.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 171-179
 
Literatuur en bronnenpublicaties

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1993) XXVIII, 49, 74, 75n, 77, 84, 87, 113, 116, 128, 174, 199, 208, 239, 329, 331, 338, 353

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1994) 396, 438, 446, 459, 468, 530, 543, 557, 561, 570, 589, 600, 603, 619n400, 547

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 50, 66, 89

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 235

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 80, 84, 85

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 76n, 203n, 217n

n: vermelding in een voetnoot