De Jonge Schuts (Jonge Voetboog)
Stadsrekeningen

1496

Kapittel 7

 • Aan de Oude en Jonge Schuts voor hunne kleederen en onderhoud van hunnen bogaard.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 24

Kapittel 28

 • De Schutters van den Jongen en Ouden Voetboog bewaren ter zake voors. den scherpregter en de gevangen dienaren die de huisontsluiting gedaan hadden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 30

1500

Kapittel 18

 • De Schuttergilden van den Oude Voetboog, van den Jongen Voetboog en de Handboog voor hunne medewerking met wijn vereerd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 54

1501

Kapittel 19

 • Dekenen en schutters van den Ouden en Jongen Voetboog te 's Hertogenbosch doen togten in de Meijerij als naar Eersel en in die omstreken naar Veghel en Uden.
 • Zij vangen kwaaddoeners die den huisman overlast aandeden welke worden geexecuteerd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 62

1502

Kapittel 20

 • Toelagen aan de schuttergilden van den Oude en Jongen Voetboog.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 71

1504

Kapittel 20

 • De schuttergilden van den Ouden en Jongen Voetboog ondersteuning verleend in geld voor het maken van statie met schieten en in processien.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 96

Kapittel 21

 • De schuttersgilden van den Ouden en Jongen Voetboog en van den Handboog, brengen geschut naar Heusden.
 • De schuttersgilden van den Ouden en Jongen voetboog nemen kwaaddoeners te Engelen gevangen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 99

1505

Kapittel 21

 • De Oude en de Jonge Schutshalen een misdadiger te Lommel.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 106

1507

Kapittel 22

 • Toelagen aan de 4 Schuttersgilden, voor het maken van statie, van te schieten en in het harnas ter processie te gaan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 143

1509

Kapittel 22

 • Versmeden van het groot kanon genaamd de Noodslang te Antwerpen. Vervoer naar 's Hertogenbosch en buiten de Vuchterpoort om daarmede proefschoten te doen.
 • De nieuwe kamer van het groote kanon bij de proefschieting gebersten, wordt het stuk tot versmeding, in den bogaard van de Jonge Schuts gebragt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 194-195

1531

Kapittel 101

 • De Jonge Schuts thans ook voor 60 schutters gagie uit de stads kas toegelegd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 485

1533

Kapittel 92

 • De Graaf van Bueren schiet den vogel af bij de gilde van den Jongen Voetboog en wordt koning van dat gilde; de stad beschenkt hem in zijn konings feest met wijn.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 502-503

Kapittel 92

 • Jongen Voetboog, 100 Phs gulden verleend voor hunne reis naar het schietspel te Mechelen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 505

1577

Kapittel 20

 • Schutters van den Jongen Voetboog en de Cloveniers, begeleiden het geld voor de duitsche soldaten naar Oirschot.
 • Bier, bij den aanleg der bolwerken, aan de 15 Kapiteinen, den Jongen Voetboog, de schoolkinderen en den blok van het Hinthamereinde geschonken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 955-957

1578

Kapittel 16

 • De Schutterij den jongen voetboog, geeft Schutters om den Hertog van Aarschot te begeleiden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 983

1584

Kapittel 16

 • Rond stokken voor de Jonge Schuts.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1052

1588

Kapittel 16

 • Jacob van Strijp, Luitenant van de Jonge Schuts, voor zijne diensten, een rood veldteeken of sluijer vereerd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1079

1589

Kapittel 16

 • De Musketiers van den Handboog en die der Jonge Schuts, mede bij de inhaling van den Graaf van Mansfelt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1080

1595

Kapittel 15

 • Maaltijd aan de nieuw gekozen Kapiteins en Luitenants der Schutterij van den jongen voetboog.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1108

1597

Kapittel 6

 • De Officieren van den ouden en jongen voetboog.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1114

1598

Kapittel 16

 • Gelagen vereerd aan Jonkheer Everard de Borchgrave, als Kapitein der wijk van de Weversplaats en aan Jan Loeff, als vaanderig van den Handboog, mr. Gerard van Berge, Kapitein en Querijn van Niel, Luitenant van den Jongen Voetboog.

1606

Kapittel 6

 • De houder der Lombard in hooger beroep vrijgesproken, van wacht onder de schutterij van den Jongen Voetboog, te doen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1172

1616

Kapittel 20

 • De Muskettiers van de Jonge Schuts vuurt in de processie ter gedachtenis van het tweede beleg en ontzet.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1234

1618

Kapittel 22

 • Jonge Schuts boomgaard hersteld.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1254

1643

Kapittel 36

 • Schilderijen van Stads wapen op de trommen der schutterij van de jonge Schuts.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1431