Schutters : Cloveniers

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Request door eenige leden van de schutterij, den Colveniers-Boogaart binnen 's Bosch, ter vergadering van Heeren Officieren, gedaan praesenteeren, op den 3e May, 1785
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 2 (1884) 18-19; (1885) 120-122, 163-167, 193-199, 214-216
 
Boeken
1996

Henk Bruggeman

Het Corps-Muzijk der dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1996
Literatuur en bronnenpublicaties

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1993) XXVIII, 107

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 66, 75, 89, 90

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 235

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 677-678, 695

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 76n, 217n, 272n

n: vermelding in een voetnoot