Schutters : Cloveniers

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Request door eenige leden van de schutterij, den Colveniers-Boogaart binnen 's Bosch, ter vergadering van Heeren Officieren, gedaan praesenteeren, op den 3e May, 1785
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 2 (1884) 18-19; (1885) 120-122, 163-167, 193-199, 214-216
 
Boeken
1996

Henk Bruggeman

Het Corps-Muzijk der dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1996
Stadsrekeningen
1507 Kapittel 22.
Toelagen aan de 4 Schuttersgilden, voor het maken van statie, van te schieten en in het harnas ter processie te gaan.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 143
 
1515 Kapittel 21.
Afdeelingen uit de Schutterijen van den Ouden Voetboog en de Cloveniers aan den Hoogschout door stads Regering toegevoegd, om zich van de straatrovers meester te maken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 311
 
1521 Kapittel 74.
Soldij aan de Cloveniersschutters.
Toelagen aan de schutters van den Handboog en de Cloveniers voor het maken van statie in de processien.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 376
 
1536 Kapittel 24.
Toelage aan de Cloveniersschutters.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 539
 
1538 Kapittel 104.
De Cloveniers schuttersgilde van 's Hertogenbosch uitgenoodigd ten schietspele te Antwerpen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1538-1539. Deel 1, blz 553
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 553
 
1538 Kapittel 118.
Toelage aan de cloveniers schutters, verleend ter gemoetkoming in de kosten der reis naar het schietspel genaamd het landjuweel te Antwerpen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 556-557
 
1565 Kapittel 18.
Aan de cloveniers geld in plaats zoo als van ouds salpeter, gegeven.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1565-1566. Deel 1, blz 751
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 751
 
1577 Kapittel 20.
Schutters van den Jongen Voetboog en de Cloveniers, begeleiden het geld voor de duitsche soldaten naar Oirschot.
De kleine hekel bij de Orthenpoort, door Cloveniers Schutters toegemaakt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 955-961
 
1578 Kapittel 20.
De Cloveniers halen het door de Stad gekochte willigenhout te Engelen.
Kosten der Kloveniers schutters voor het geleide van den Hertog van Aarschot, naar Oss.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 985-987
 
1582 Kapittel 13.
De Cloveniers schutters hebben de wacht op kermisdag en ontvangen daarvoor kermisbier.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1037
 
1583 Kapittel 16.
De Stad koopt, tot het houden der wachten, de gallerij aan de Vuchterpoort, vroeger eigendom van de Cloveniers Schuts.
Schadeloosstelling van de Cloveniers Schutterij voor hun verlies van hunnen bogaard aan de Vuchterpoort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1042-1043
 
1584 Kapittel 16.
De Cloveniers schuts een half vat bier geschonken voor het buskruid, dat zij ter eere Gods in triumph bij twee processien hadden verschoten.
Hendrik Frans van Gestel, Luitenant der Cloveniers, voorschotten aan buskruid, kogels en voorts voor wijn om de gewonden te laven.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1052-1053
 
1586 Kapittel 16.
Jan Roeloffsz van Diepenbeek, maakt voor Stads rekening een glas met Stads wapen in den Cloveniers Schuts bogaard.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1068
 
1588 Kapittel 16.
De Prins d'Ascoli, door de Cloveniers ingehaald.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1079
 
1597 Kapittel 15.
Gelagen aan de Officieren der Schutterijen en aan de Cloveniers Schutters.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1115
 
1598 Kapittel 16.
De Cloveniers Schutters hebben de wacht bij Zijne Hoogheid.
De Cloveniers Schuts op St. Christoffelsdag, voor hunne goede diensten in het bewaken der Stad, wijn geschonken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1121-1122
 
1599 Kapittel 16.
De Cloveniers geld gegeven tot het maken van twee vaandels om bij alarm te dienen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1127
 
1616 Kapittel 20.
De Muskettiers van de Cloveniersschuts vuurt in de processie ter gedachtenis van het tweede beleg en ontzet.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1234
 
1620 Kapittel 15.
De oude Schuts en Clovenieurs tot onderhoud van hunne boogaarden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1277
 
Literatuur en bronnenpublicaties

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1993) XXVIII, 107

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 66, 75, 89, 90

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 235

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 76n, 217n, 272n

n: vermelding in een voetnoot