Cloveniers
Stadsrekeningen

1507

Kapittel 22

 • Toelagen aan de 4 Schuttersgilden, voor het maken van statie, van te schieten en in het harnas ter processie te gaan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 143

1512

Kapittel 26

 • Gagie aan de Cloveniers, toegang tot het maken en onderhouden van hunnen doelen.
 • Commissarissen uit de Regering van 's Hertogenbosch, met schutters van den Ouden Voetboog en van de Cloveniers naar Oijen, tot het ontvangen van den chijns aldaar gezonden, door die gewapende magt begeleid, omdat men bezorgt was voor de Gelderschen welke niet tegenstaande het gesloten bestand, daar ook, door Jacob van Ghent, Schout van Tiel en Dirck van Batenborch, den Oijenschen chijnsdag belegd hadden, te Maas-Bommel in hunne handen te betalen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 276, 279

1515

Kapittel 21

 • Afdeelingen uit de Schutterijen van den Ouden Voetboog en de Cloveniers aan den Hoogschout door stads Regering toegevoegd, om zich van de straatrovers meester te maken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 311

1521

Kapittel 74

 • Soldij aan de Cloveniersschutters.
 • Toelagen aan de schutters van den Handboog en de Cloveniers voor het maken van statie in de processien.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 376

1536

Kapittel 24

 • Toelage aan de Cloveniersschutters.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 539

1538

Kapittel 104

 • De Cloveniers schuttersgilde van 's Hertogenbosch uitgenoodigd ten schietspele te Antwerpen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 553

Kapittel 118

 • Toelage aan de cloveniers schutters, verleend ter gemoetkoming in de kosten der reis naar het schietspel genaamd het landjuweel te Antwerpen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 556-557

1565

Kapittel 18

 • Aan de cloveniers geld in plaats zoo als van ouds salpeter, gegeven.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 751

1577

Kapittel 20

 • Schutters van den Jongen Voetboog en de Cloveniers, begeleiden het geld voor de duitsche soldaten naar Oirschot.
 • De kleine hekel bij de Orthenpoort, door Cloveniers Schutters toegemaakt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 955-961

1578

Kapittel 20

 • De Cloveniers halen het door de Stad gekochte willigenhout te Engelen.
 • Kosten der Kloveniers schutters voor het geleide van den Hertog van Aarschot, naar Oss.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 985-987

1582

Kapittel 13

 • De Cloveniers schutters hebben de wacht op kermisdag en ontvangen daarvoor kermisbier.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1037

1583

Kapittel 16

 • De Stad koopt, tot het houden der wachten, de gallerij aan de Vuchterpoort, vroeger eigendom van de Cloveniers Schuts.
 • Schadeloosstelling van de Cloveniers Schutterij voor hun verlies van hunnen bogaard aan de Vuchterpoort.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1042-1043

1584

Kapittel 16

 • De Cloveniers schuts een half vat bier geschonken voor het buskruid, dat zij ter eere Gods in triumph bij twee processien hadden verschoten.
 • Hendrik Frans van Gestel, Luitenant der Cloveniers, voorschotten aan buskruid, kogels en voorts voor wijn om de gewonden te laven.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1052-1053

1586

Kapittel 16

 • Jan Roeloffsz van Diepenbeek, maakt voor Stads rekening een glas met Stads wapen in den Cloveniers Schuts bogaard.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1068

1588

Kapittel 16

 • De Prins d'Ascoli, door de Cloveniers ingehaald.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1079

1597

Kapittel 15

 • Gelagen aan de Officieren der Schutterijen en aan de Cloveniers Schutters.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1115

1598

Kapittel 16

 • De Cloveniers Schutters hebben de wacht bij Zijne Hoogheid.
 • De Cloveniers Schuts op St. Christoffelsdag, voor hunne goede diensten in het bewaken der Stad, wijn geschonken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1121-1122

1599

Kapittel 16

 • De Cloveniers geld gegeven tot het maken van twee vaandels om bij alarm te dienen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1127

1616

Kapittel 20

 • De Muskettiers van de Cloveniersschuts vuurt in de processie ter gedachtenis van het tweede beleg en ontzet.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1234

1620

Kapittel 15

 • De oude Schuts en Clovenieurs tot onderhoud van hunne boogaarden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1277