afb. Chretien Dubois, 3 augustus 1831

Schutters

algemeen

Uitreiking vaandel dienstdoende schutterij op het Vughterbastion.
Stadsarchief (0004430)
Video
Marcel Tettero
Literatuur en bronnenpublicaties

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1993'94) A. XXVIII; B. 382

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 22, 66, 82, 94

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 70

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 673-695

J.A. Jolles, 'Noordbrabantse schutgildestukken te Antwerpen' in: Taxandria (1933) 193-195

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 43, 65, 74, 75, 76, 76n, 78, 79, 93, 94, 95, 99, 100, 103, 147, 156, 171, 176, 177, 218, 221, 272, 272n, 282, 283

A. van Sasse van Ysselt, 'Garnizoensdienst der Bossche schutterij in 1766' in: Taxandria (1910) 105-113

A. van Sasse van Ysselt, 'Het smadelijk einde van een roemrijk schuttersgilde' in: Taxandria (1933) 4-13

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 46, 46n, 47-49

n: vermelding in een voetnoot