Schrijnwerkers-, draaiers-, kuipers-, rademakers-, lademakers- en spaanse stoelenmakersgilde

opgericht: vr 14 september 1629
keuren: 18 juni 1354; 24 september 1378; 18 juni 1422; (zonder dagtekening) 1428/1429; 6 september 1432; 23 juni 1566
patroonheilige: Sint Jan Evangelist

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) passim
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 159
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 14. Schrijnwerkers, draaiers, kuipers en radenmakers (houtsector)
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 481-482
 
2007

Aart Vos

Modieuze meubels uit Holland : Protest schrijnwerkersgilde 1698
Bossche Bladen 2 (2007) 46-47
2016

Geert de Bruijn

De Bossche rademakers : Opkomst en ondergang van een ambacht
Bossche Kringen 2 (2016) 38-43
 
Stadsrekeningen
1507 Kapittel 22.
Screynmekeren Ambacht
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 144
 
Van den Heuvel
1354

No. 15

De magistraat van Den Bosch geeft een keur aan het gilde der schrijnwerkers, draaiers, kuipers en rademakers.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 30-32
 
1378

No. 25

De Magistraat van Den Bosch geeft een keur aan het gilde der schrijnwerkers, draaiers, kuipers en rademakers.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 51-54
 
1422

No. 42

De Magistraat van Den Bosch geeft een keur aan het gilde der schrijnwerkers, draaiers, kuipers en rademakers.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 93-100
 
1428

No. 46

Het stadsbestuur van Den Bosch vernieuwt en verandert de keur aan het gilde der schrijnwerkers.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 106-110
 
1432

No. 48

De Magistraat van Den Bosch herziet de keur aan het ambacht der schrijnwerkers.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 113-114
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 539-544

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 13n, 28n, 43n, 80n, 83n, 89n, 99, 103n, 117n, 122n, 126, 132, 133, 145n, 268n

n: vermelding in een voetnoot