Schoolmeestersgilde

ogericht: 1640

Inventaris
Stadsarchief (115)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 586-590

Van Heurn, Collectanea, f 1713 e.v.

Van den Eerenbeemt () 22, 23

n: vermelding in een voetnoot