afb.

Schippersgilde

opgericht: 1630

Het stadsbestuur richt het Schippersgilde op, zonder dat er een verzoek van de schippers daartoe is uitgegaan. Deel van het gilde maken uit de schippers die varen op de stadsveren naar Amsterdam, Delft, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, 's-Gravenhage, Haarlem, Leiden, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tiel en Utrecht.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Archief
Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 23
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 26. Schippers (beurt-, markt- veer-)
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 485-489
 
Charter

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303-1845

omvang: 1 stuk
oude orde: inventaris Sasse van Ysselt 535
vindplaats origineel: BHIC
toegangsnummer: 221
inventarisnummer: 1541

Charter voor schippersgilde in 's-Hertogenbosch, door Hendrik van Bergaigne, ritmeester compagnie paarden en hoog- en laagschout van stad en Meierij van 's-Hertogenbosch / door schepenen en raden van die stad, notariŽle kopie, 2 augustus 1630
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Penning

Penning van het Schippersgilde te 's-Hertogenbosch

datering: 1683
afmetingen: hoogte: 8 mm, diameter: 56 mm
materiaal: koper
techniek: gegoten
inventarisnummer: 09833.0644
instelling/bron: Het Noordbrabants Museum

Voorzijde: Een Boschboom, daarboven: ANNO/.1.6.8.3. Omschrift: *SCHIPPERS.GILDE.VAN.S HERTOGENBOS Keerzijde: Een zeilschip met drie personen. Op de wimpels is een boom afgebeeld. Omschrift: *AL.VARENDE.KORT.DEN.WEGH.S.LEVENS Aan de bovenzijde een oog.
Zie ook inv.nrs. B 5398a,b PG (1683) B 5399 PG (1734) B 5400 PG (1751) B 5401 PG (1762) B 5402 PG (1732) en B 7698 PG (1768) Inv. Wonders: Gilde/1683-IIc-175/
thuisinbrabant.nl
Rijksmuseum

Gildepenning door het gilde geschonken aan opperdeken Willem Cornelis Ackersdyck

kunstenaar: Paulus van Beugen (voor 1765 - na 1814)
datering: 1783 - 1784
materiaal: zilver
techniek: gieten / drijven / plaquettepenning / graveren (inkerven)
afmetingen: h 8,5 cm ◊ d 7,3 cm
gewicht: 66,29 gr
schenking: van mevrouw J.M. van Gelder-Nijhoff

Zilveren penning aan draagoog in kabelrand. Voorzijde: naar rechts varende tjalk met koproer binnen omschrift; onder draagoog, op band van opschrift: drie merken: v.l.n.r.: jaarletter, gekroonde K; monogram P.V.B.; kleine keur: beeldje met knots over schouder. Keerzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee halfnaakte mannen met knots over schouder; daaronder siermotief binnen omschrift.
Documentatie
Buitengaats : vierentwintig verhalen over havens, p. 39
De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, p. 36, cat.nr. 6.2
Rijksmuseum (NG-VG-7-420)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 572-573

n: vermelding in een voetnoot