Schildersgilde

opgericht: vr 14 september 1629
keuren: 5 september 1546; 31 januari 1618
patroonheilige: Sint Lucas

Inventaris

Archieven van de ambachts- en schuttersgilden 1327-1874

Stadsarchief (115)
Nadere toegang
Stadsarchief (129)
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) passim
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 159
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 21. Schilders, ververs en glasmakers
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 483-484
 
Stadsrekeningen
1611 Kapittel 18.
Het schilders-gilde neemt de schilderijen in beslag die vreemde kooplieden veil hadden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1204
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 561-563

n: vermelding in een voetnoot