Romeinen

Stadsrekeningen
1630 Kapittel 23.
Toelaag aan het gilde van de Romeinen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1369
 
1633 Kapittel 36.
Toelagen als van ouds aan de gilden van St. Barbara, St. Catharina, St. Agatha en aan de Romeinen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1383
 
1633 Kapittel 35.
Toelagen aan St. Catharina en de andere gilden en aan de dekens van de Romeinen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1389