Rederijkers
Stadsrekeningen

1406

Kapittel 28

 • Rethorijkers vande spelen te spelen, toen de processie ging en ons Lieve Vrouwe dragt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 20

1512

Kapittel 26

 • Toelagen aan de kamers van Rhetorica, aan de kerkmeesters van St. Jan en aan die Schuttergilden, voor hunne spelen en optogten in de processie en omgang op den feestdag van onze Lieve Vrouwen dragt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 276

1515

Kapittel 68

 • De leden der drie gilden (kamers van Rethorica) stellen aan de hoeken van de straten stomme personaadjes voor.
 • De gezellen van de passien, spelen in den nacht van den Goeden Vrijdag op St. Jans kerkhof onder het sermoon, de passie.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 305

1529

Kapittel 88

 • De wagen der Rederijkers van 's Hertogenbosch voor stads rekening gemaakt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 463

Kapittel 90

 • IJzerwerk aan dien wagen gebruikt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 463

Kapittel 96

 • Wagen der Rederijkers.
 • Gage der Rederijkers.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 467

1531

Kapittel 103

 • Aan de Kamer van Rhetorica 60 gul. toegestaan, ter gedeeltelijkr goedmaking der kosten in hunne reis tot bijwoning van het land juweel te Brussel.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 487

1541

Kapittel 115

 • Toelage aan de Kamer van Rhetorica tot ondersteuning in de reiskosten naar Diest, in welke stad een landjuweel gehouden werd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 575

Kapittel 14

 • De kamers van rederijkers uit Antwerpen en Breda te 's Hertogenbosch.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 582

1559

Kapittel 7

 • De Leden der Kamer van Rhetorica voor het inhalen van den Mei met wijn vereerd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 720

1618

Kapittel 6

 • Jonkhr. Michiel de Borchgrave wordt als Prins der Kamer van Rhetorica door de regering op zijnen Prinsdag met wijn beschonken.
 • Toelaag aan die kamer voor het spelen op 1 Mei 1619.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 1248