Rederijkers
Boeken

1978

P. van der Sluys, Th. van Asperen

Van stomme vertoning tot levend toneel... Bossche rederijkers in verleden en heden
Provinciaal Genootschap | 's-Hertogenbosch mei 1978

G.P.M. Knuvelder

Die conste van rhetorike. De rederijkerskamers. Overdruk uit "Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde"
Rederijkerskamer 'Moyses' Bosch' | 's-Hertogenbosch 1978