Rederijkers
Artikelen

1782

W.C. Ackersdijck

Geschiedenis der rederijkkamers der Hoofdstad en Meyerije van 's Hertogen-Bosch
Tweede proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, door het genootschap Dulces ante omnia musae
A. van Paddenburg en J.M. van Vloten (Utrecht 1782) 213-253

1978

P. van der Sluijs

Enkele kanttekeningen met betrekking tot de Bossche Rederijkerskamers
Historische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
Varia historica Brabantica 7/8 ('s-Hertogenbosch 1978) 187-205

1989

Paul Kriele

Rederijker. Kwaliteit in theater. Internationaal congres in Den Bosch
Brabantia 5 (1989) 23-24

2022

J.H. van Heurn

Genootschappen : Rederijkers
Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 689-694