St. Barbara

Stadsrekeningen
1496 Kapittel 26.
De gezellen van St. Katharina, St. Barbara en St. Agatha voor hunne spelen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 28
 
1507 Kapittel 22.
Telagen aan de Gilden van St. Katheryne, St. Barbaeren en St. Aighten, voor den omgang in de processien en hunne spelen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 143
 
1534 Kapittel 28.
Toelage aan de gilden van St. Katharijn, St. Barbara en St. Agatha voor hunne spelen in de generale processie van Ons Lieve Vrouwe dragt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 515
 
1551 Kapittel 19.
Toelagen aan de gilden van St. Catharina, St. Barbara en St. Agatha, tot behulp van hunne spelen in onze lieve vrouwe dragt en met de kermis.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 675
 
1560 Kapittel 17.
De gilden van St. Catharina, van St. Agatha, van St. Barbara en de passiebroeders tot behoef van hunne spelen in den omgang van kermis toelagen gegeven.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 715
 
1605 Kapittel 17.
De Dekens van het St. Catharina-, St. Agatha- en St. Barbara gilden den accijns van een aam bier.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1166
 
1612 Kapittel 17.
Overeenkomst tusschen de kapelmeesters van St. Barbara Kapel en die van het Drapeneerders ambacht.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1209
 
1612 Kapittel 17.
Toelaag aan St. Agathen, St. Barbaren en St. Katharijnen gilden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1211
 
1619 Kapittel 21.
Vrijstelling van accijns op het bier voor de gilde van St. Catharina, St. Agatha en St. Barbara.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1263-1264
 
1621 Kapittel 21.
Toelaag aan de gilden van St. Catharina en St. Barbara.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1298
 
1623 Kapittel 23.
Vrijheid van accijns aan de Rederijkerskamers van St. Catharina en St. Barbara.
Vrijheid van accijns op het bier voor het gilde van St. Barbara.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1312
 
1629 Kapittel 21.
Toelaag aan St. Catharina, St. Barbara en St. Agatha gilden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1360
 
1633 Kapittel 36.
Toelagen als van ouds aan de gilden van St. Barbara, St. Catharina, St. Agatha en aan de Romeinen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1383