St. Agatha

Van Bruaene

Sint-Agatha

Anne-Laure Van Bruaene, Repertorium van rederijkerskamers in de Zuidelijke Nederlanden en Luik 1400-1650 (2004)
Literatuur en bronnenpublicaties

Anne-Laure Van Bruaene, Repertorium van rederijkerskamers in de Zuidelijke Nederlanden en Luik 1400-1650 (2004)

n: vermelding in een voetnoot