Rederijkers : St. Agatha
Stadsrekeningen

1496

Kapittel 26

 • De gezellen van St. Katharina, St. Barbara en St. Agatha voor hunne spelen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 28

1507

Kapittel 22

 • Toelagen aan de Gilden van St. Katheryne, St. Barbaeren en St. Aighten, voor den omgang in de processien en hunne spelen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 143

1534

Kapittel 28

 • Toelage aan de gilden van St. Katharijn, St. Barbara en St. Agatha voor hunne spelen in de generale processie van Ons Lieve Vrouwe dragt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 515

1551

Kapittel 19

 • Toelagen aan de gilden van St. Catharina, St. Barbara en St. Agatha, tot behulp van hunne spelen in onze lieve vrouwe dragt en met de kermis.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 675

1560

Kapittel 17

 • De gilden van St. Catharina, van St. Agatha, van St. Barbara en de passiebroeders tot behoef van hunne spelen in den omgang van kermis toelagen gegeven.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 715

1605

Kapittel 17

 • De Dekens van het St. Catharina-, St. Agatha- en St. Barbara gilden den accijns van een aam bier.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1166

1612

Kapittel 17

 • Toelaag aan St. Agathen, St. Barbaren en St. Katharijnen gilden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1211

1615

Kapittel 18

 • Betaling van accijns voor de Blaaspijp van St. Agtengilde en voor de timmerieden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1226

1619

Kapittel 21

 • Vrijstelling van accijns op het bier voor de gilde van St. Catharina, St. Agatha en St. Barbara.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1263-1264

1629

Kapittel 21

 • Toelaag aan St. Catharina, St. Barbara en St. Agatha gilden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1360

1633

Kapittel 36

 • Toelagen als van ouds aan de gilden van St. Barbara, St. Catharina, St. Agatha en aan de Romeinen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1383