Moyses' Bosch
Stadsrekeningen

1530

Kapittel 27

 • Toelage uit stads kas aan de Kamer van Rhetorica Mozes Doorn.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 477

1531

Kapittel 103

 • Jaarlijksche toelaag aan de Kamer van Rhetorica Moyses Doren of Moyses Bosch.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 486

1532

Kapittel 19

 • Kamer van Rhetorica Moizes Doorn of Moizes Bosch.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 495

1560

Kapittel 7

 • De Kamer van Rhetorica Moijses Doirn te Antwerpen op het landjuweel de prijs behaald hebbende, bij het plegtig inhalen binnen 's Hertogenbosch, met drie aamen wijn beschonken.
 • De twee boden der schilderkamer van Antwerpen, die de Kamer van Rhetorica kwamen uitnoodigen deel aan het landjuweel te nemen, met acht der stads stoopen wijn vereerd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 724

Kapittel 12, 13 en 15

 • Feestelijke inhaling der Kamer van Rhetorica Moijses Doirn, ter gelegenheid, dat zij den prijs op het landjuweel te Antwerpen behaalde.
 • Het stuk, waarmede de Kamer de prijs behaalde, op de markt te 's Hertogenbosch, ten tooneele gevoerd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 724

Kapittel 17

 • Toelage van 300 gul. aan de Kamer van Rhetorica Moijses Doirn, voor hunne reis naar het landjuweel te Antwerpen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 725

1596

Kapittel 15

 • De Kamer van Rhetorica een aam bier geschonken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1109

Kapittel 5

 • De kamer van Retorica ontvangt van de Stad eene vereering van 50 gul.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1111

1600

Kapittel 15

 • De Kamer van Rhetorica Moyses Doren, wijn geschonken.
 • De Kamer van Rethorica Moyses Doren speelt het spel van zinnen en ontvangt daarvoor tot vereering een half aam Rijnsche wijn.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1131

1605

Kapittel 17

 • Toelaag aan de Kamer van Rhetorica.
 • De Kamer van Rhetorica een ton bier.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1166

1606

Kapittel 18

 • Toelaag aan de Kamer van Rhetorica.
 • Toelaag aan de Kamer van Rhetorica, voor den vastenavond.
 • Toelaag aan de Kamer van Rhetorica.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1173

1607

Kapittel 18

 • Toelagen aan de Kamer van Rhetorica, de gilden van St. Catharina, St. Barbara en St. Agatha.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1180

1609

Kapittel 6

 • Toelaag aan de kamer van Rhetorica.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1192

1611

Kapittel 18

 • Toelaag aan de kamer van Rhetorica met vastenavond.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1204

1612

Kapittel 17

 • Toelaag aan de kamer van Rhetorica op vastenavond.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1209

1614

Kapittel 18

 • De Kamer van Rhetorica Moijses dooren, speelt komedie en wordt daarom met wijn geschonken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1221