Rederijkers

algemeen

Artikelen
1782

W.C. Ackersdijck

Geschiedenis der rederijkkamers der Hoofdstad en Meyerije van 's Hertogen-Bosch
Tweede proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, door het genootschap Dulces ante omnia musae
A. van Paddenburg en J.M. van Vloten (Utrecht 1782) 213-253
 
1978

P. van der Sluijs

Enkele kanttekeningen met betrekking tot de Bossche Rederijkerskamers
Historische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
Varia historica Brabantica 7/8 ('s-Hertogenbosch 1978) 187-205
 
1989

Paul Kriele

Rederijker. Kwaliteit in theater. Internationaal congres in Den Bosch
Brabantia 5 (1989) 23-24
 
Boeken
1978

P. van der Sluys, Th. van Asperen

Van stomme vertoning tot levend toneel... Bossche rederijkers in verleden en heden
Provinciaal Genootschap | 's-Hertogenbosch mei 1978
 
1978

G.P.M. Knuvelder

Die conste van rhetorike. De rederijkerskamers. Overdruk uit "Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde"
Rederijkerskamer "Moyses' Bosch" | 's-Hertogenbosch 1978
 
Stadsrekeningen
1512 Kapittel 26.
Toelagen aan de kamers van Rhetorica, aan de kerkmeesters van St. Jan en aan die Schuttergilden, voor hunne spelen en optogten in de processie en omgang op den feestdag van onze Lieve Vrouwen dragt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 276
 
1515 Kapittel 68.
De leden der drie gilden (kamers van Rethorica) stellen aan de hoeken van de straten stomme personaadjes voor.
De gezellen van de passien, spelen in den nacht van den Goeden Vrijdag op St. Jans kerkhof onder het sermoon, de passie.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1515-1516. Deel 1, blz 305
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 305
 
1529 Kapittel 88.
De wagen der Rederijkers van 's Hertogenbosch voor stads rekening gemaakt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 463
 
1529 Kapittel 90.
IJzerwerk aan dien wagen gebruikt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 463
 
1529 Kapittel 96.
Wagen der Rederijkers.
Gage der Rederijkers.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 467
 
1531 Kapittel 103.
Aan de Kamer van Rhetorica 60 gul. toegestaan, ter gedeeltelijkr goedmaking der kosten in hunne reis tot bijwoning van het land juweel te Brussel.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 487
 
1541 Kapittel 115.
Toelage aan de Kamer van Rhetorica tot ondersteuning in de reiskosten naar Diest, in welke stad een landjuweel gehouden werd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 575
 
1541 Kapittel 14.
De kamers van rederijkers uit Antwerpen en Breda te 's Hertogenbosch.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 582
 
1559 Kapittel 7.
De Leden der Kamer van Rhetorica voor het inhalen van den Mei met wijn vereerd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 720
 
1618 Kapittel 6.
Jonkhr. Michiel de Borchgrave wordt als Prins der Kamer van Rhetorica door de regering op zijnen Prinsdag met wijn beschonken.
Toelaag aan die kamer voor het spelen op 1 Mei 1619.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1248