Rederijkers

Algemeen

Van Heurn

Redenrijkers

689
Noten
1.Schriverus Toetsteen op het Goudsche Kronijkje Bladz: 273
2.Hooft Nederlandsche Historie Boek I Bladz: 36
3.Wagenaar Vaderlandsche Historie Deel VI Bladz: 71
4.Geschiedenis der Redenrijks Kamers binnen de Stad en Meijerije van 's Hertogenbosch Bladz: 216 en 221 In de tweeden Proeve van Oudheid Taal, en Dichtkunde te Utrecht 1782 gedrukt
J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 689, 692
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 689-694

n: vermelding in een voetnoot