Oude-klerenkopers

opgericht: 1750

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) 2e stuk, nr. 105
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 23, 159
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 27. Oude-klerenkopers
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 489-491
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 493, 601-604

n: vermelding in een voetnoot