Het nestel-, bonnet- en handschoenmakersgilde

opgericht: vr 14 september 1629
keuren: 30 mei 1448; 20 september 1464
patroonheilige: Sint Bartholomeus

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) passim, 48, 49, 387 e.v.
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 23, 159
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 12. Handschoenmakers, nestelmakers resp. zadelmakers en gareelmakers
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 481
 
Stadsrekeningen
1507 Kapittel 22.
Nastelmekeren Ambacht
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 144
 
Van den Heuvel
1448

No. 61

De Magistraat van Den Bosch geeft een keur aan het gilde der handschoen-, nestel-, tasch-, buidel-, witleer- en perkamentmakers.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 157-168
 
1464

No. 74

Het stadsbestuur van Den Bosch geeft een keur aan het gilde der handschoen-, nestel-, tasch-, buidel-, witleer- en perkamentmakers.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 223-226
 
1502

No. 101

Het stadsbestuur van Den Bosch brengt geeft een keur aan het gilde der bonnetmakers en voegt het bij dat der nestel- en handschoenmakers.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 361-368
 
1521

No. 119

Het gilde der nestelmakers te Den Bosch bepaalt, dat geen der leden Fransche veters mag verkoopen en dat alleen zij, die het ambacht zelf hanteeren, elders hun waren mogen verhandelen.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 467-469
 
1522

No. 120

Het stadsbestuur van Den Bosch vergunt aan het gilde der handschoen-, nestel-, tasch-, buidel-, witleer- en perkamentmakers allerhande nestelen en rijsnoeren te maken.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 469-470
 
1525

No. 126

Nestel-, handschoen- en bonnetmakers te Den Bosch sluiten een overeenkomst ten overstaan van een notaris.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 479-483
 
1544

No. 133

Het stadsbestuur van Den Bosch vergunt aan het gilde der bontwerkers, dat alleen burgers der stad breiwerk mogen vervaardigen en dat meesters voor hun leerknapen een recht verschuldigd zijn.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 514-515
 
1575

No. 150

Het stadsbestuur van Den Bosch beveelt, dat overtreders van de keur van het gilde der handschoen-, nestel-, tasch-, buidel-, witleer- en perkamentmakers de op hen gestelde lasten zullen namptiseeren.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 658-660
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 13n, 28n, 59n, 85n, 86, 94n, 122n, 132, 133, 268n

n: vermelding in een voetnoot