Het metselaarsgilde

opgericht: vr 14 september 1629
keur: 22 april 1560
patroonheilige: St. Joseph

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) passim
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 159
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 23. Timmerlieden, metselaars en leidekkers (bouwvak)
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 484
 
Stadsrekeningen
1601 Kapittel 15.
De ambachtsgilden der metselaars, timmerlieden en leidekkers tijdelijk opengesteld en bevel dat men zich zal moeten wapenen met wapens door de Kapiteins aangewezen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1141