Lintwerkers

opgericht: juni 1594
keur: 24 juni 1595; 12 februari 1620
patroonheiligen: Driekoningen

Inventaris
Stadsarchief (115)
Verhalen en legenden

Passementwerkers

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 22 oktober 1992
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) passim
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 23, 124, 159 en 175
 
1992

Henny Molhuysen

Verhalen en Legenden : Passementwerkers
Brabants Dagblad, donderdag 22 oktober 1992
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 25. Lintwerkers
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 485
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 566-568

n: vermelding in een voetnoot