Linnen- en tapijtwevers

opgericht: vr 14 september 1629
keuren: 11 november 1473 (autonome keur); 28 januari 1510; 5 september 1540; 15 januari 1583; 27 mei 1590
patroonheilige: St. Severus

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) passim, 394 e.v.
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 19. Linnen- en tapijtwevers
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 482
 
Van den Heuvel
1421

No. 41

De Magistraat van Den Bosch geeft een keur aan het gilde der wevers.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 86-93
 
1470

No. 77

Schepenen in Den Bosch oorkonden, dat het gilde der linnenwevers en het klooster van de Bogarden aldaar zijn overeengekomen, dat de broeders van dit klooster, de linnenweverij beoefende, van het lidmaatschap en de verplichtingen van het gilde zijn vrijgesteld tegen betaling van een recognitie van 3 ponden per jaar.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 233-236
 
1473

No. 79

Het gilde der linnenwevers te Den Bosch maakt eenige bepalingen voor dit gilde.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 259-261