Kraankinderengilde

Inventaris
Stadsarchief (115)
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814 (1955) 22, 23

H.B.M. Essink, Archieven van de ambachts- en schuttersgilden 1327-1874 (1964) 54

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 493, 597-599

J.H. van Heurn, Collectanea, f 1067, (vervolg) f 280

n: vermelding in een voetnoot