afb. 1800

Het korenkopersgilde

opgericht: vr 14 september 1629
keuren: 15 mei 1476; 10 oktober 1509
patroonheilige: Sint Rombout

Sint Rombout als patroonheilige van het zakkendragers- korenkopersgilde.
Quirinus van Amelsfoort (olieverf op doek)
Noordbrabants Museum (inv.nr. 10965)
Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1910

J. Mosmans

Altaar en altaargoed van het korenkoopersgilde te 's-Hertogenbosch
Taxandria 17 (1910) 169-181
 
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) passim
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 159
 
1961

F.W. Smulders

Ontslagen uit het korenkoper-ambacht in Den Bosch
De Brabantse Leeuw 7 (1961) 102-105
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 4. Korenkopers en grutters
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 467
 
Stadsrekeningen
1584 Kapittel 16.
Het ambachtsgilde der korenkoopers, levert bij den inval buskruid.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1051
 
1622 Kapittel 6.
Toelaag aan het gilde der korenkoopers, voor het maken van hun nieuw altaar in St. Janskerk.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1302
 
Van den Heuvel
1509

No. 108

Het stadsbestuur van Den Bosch geeft een keur aan het gilde der korenkoopers.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 425-429
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 506-508

Jan Mosmans, 'Altaar en Altaargoed van het Korenkoopersgilde te 's-Hertogenbsoch' in: Taxandria (1910) 169-182

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 13n, 83n, 117, 122n, 132, 136n, 146n, 158n, 268n

n: vermelding in een voetnoot