Koren- en Zoutmetersgilde

opgericht: 5 september 1631

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 23
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 30. Korenmeters
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 491