Knopenmakersgilde

Literatuur en bronnenpublicaties

H.B.M. Essink, Archieven van de ambachts- en schuttersgilden 1327-1874 (1964) 11, 32, 33, 79

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 493, 600-601

n: vermelding in een voetnoot