Illustere Lieve Vrouwe Broederschap
Stadsrekeningen

1496

Kapittel 26

  • De Clercken van Onze Lieve Vrouwe Broederschap.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 28

1583

Kapittel 16

  • Aan den Bisschop van Roermond, in het huis van ons Lieve Vrouwe Broederschap een maaltijd gegeven.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1042

1606

Kapittel 6

  • Het Lieve Vrouwe Broederschap, wijn vereerd omdat het onderscheidene heeren, ter eere der Stad noodigde.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1170

1607

Kapittel 6

  • Het Lievevrouwe broederschap een aam Rijnschen wijn geschonken, om dat het, ter eere der Stad, onderscheidene hooge personen genoodigd en onthaald had.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1178