Illustere Lieve Vrouwe Broederschap
Boeken

?

Redactie

Reglement voor de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap sedert MCCCXVIII gevestigd te 's-Hertogenbosch
Teulings | 's-Hertogenbosch z.j.

1645

Liefhebber der Waerheyt

Kort ende oprecht verhael van het oprichten ende invoeren der nieuwer broederschap van onse Lieve-Vrouwe (soogenaemt)binnen s'Hertogen-Bosch : Mitsgaders wat in ende omtrent deselve is omgegaen, t sedert hare veranderinghe
s.n. | s.l. 1645

1818

J.R. Hopman

Iets over de instelling van het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's- Hertogenbosch, en deszelfs vijf honderd jarig bestaan, waarvan het jubilé op den 30 september van dezen jare 1818 staat gevierd te worden
s.n. | 's-Hertogenbosch 1818

1856

Redactie

Reglement voor de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, sedert MCCCXVIII gevestigd te 's-Hertogenbosch
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap | 's-Hertogenbosch 1856

1874

G. van Lanschot, F.G.J. van Rijckevorsel

Toespraken gehouden in de vergadering der Illustre Lieve-Vrouwe-Broederschap te 's-Hertgenbosch op den 21sten October 1874 : bij de installatie van jhr. mr. P.J. ridder van der Does de Bije tot archivaris honorair dier instelling
Lutkie & Cranenburg | 's-Hertogenbosch 1874

Redactie

Leden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch 1874
s.n. | s.l. 1874

P.J. van der Does de Bije

Catalogus van het archief der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch
Lutkie & Cranenburg | 's-Hertogenbosch 1874

1915

Adriaen Willaert, Ant. Averkamp

Missa super benedicta : Naar het handschrift in de bibliotheek van de Illustre Lieve-Vrouwe Broederschap te 's Hertogenbosch : In partituur gebracht, voor practisch gebruik ingericht en van een inl. voorz.
Alsbach | Amsterdam 1915

1925

W.F.H. Oldewelt

Rekeningen van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap 1330-1375
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant | s.l. 1925

1947

Mr. F.J. van Lanschot

Schets der geschiedenis van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap sedert 1318 gevestigd te 's-Hertogenbosch
s.n. | 's-Hertogenbosch 1947

1961

s.n.

Reglement voor de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
's-Hertogenbosch, 18 mei 1961

1973

G.C.M. van Dijck

De Bossche optimaten : Geschiedenis van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch, 1318-1973
Stichting zuidelijk historisch contact | 's-Hertogenbosch 1973

G.C.M. van Dijck

"Rondom het Zwanenbroedershuis" : Bibliotheek Provinciaal Genootschap. St. Josephstraat 1 : Expositie 9 t/m 28 mei 1976
De Bossche optimaten | Tilburg 1973

1985

Ton Kappelhof

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een bijzondere broederschap
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap | 's-Hertogenbosch 1985

1961

s.n.

Reglement voor de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
's-Hertogenbosch, 18 mei 1961

1999

Jan Sanders

Inventaris van het archief van de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch (1632)1834-1995
s.n. | 's-Hertogenbosch 1999

Ton Kooyman

De 18 tinnen drinkkannen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch
Speciale uitgave uit de De Tinkoerier, jaargang 7 | december 1999

2002

Véronique Roelvink

Gegeven den sangeren : Meerstemmige muziek bij de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch in de 16e eeuw
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2002

2003

Véronique Roelvink

De illustre Lieve Vrouwe Broederschap sedert 1318 te 's-Hertogenbosch : Zeven eeuwen Broederschapgsgeschiedenis in het kort
Illustre Vrouwe Broederschap - Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2003

2012

Lucas G.C.M. van Dijk

Van vroomheid naar vriendschap : Biografie van de Illustre Lieve Vriouwebroederschap te 's-Hertogenbosch 1318-2012
Walburg Pers | Zutphen 2012 | ISBN 90-5730-834-5