Het hoedenmakersgilde

opgericht: vr 14 september 1629
keur: 23 september 1557
patroonheilige: Sint Antonius Abt

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) passim, 387 e.v.
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 16. Hoedenmakers
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 482
 
Benaming
1507 Huedenmekeren Ambacht
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 144
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 549-551

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 13n, 37, 43, 43n, 59n, 65n, 83n, 89n, 103n, 122n, 128, 144, 145n

n: vermelding in een voetnoot