afb. Prof. G. Sturm, 1520

Het goud- en zilversmedengilde

opgericht: vr 14 september 1629
keur: 12 augustus 1503
patroonheilige: Sint Eloy

Bezoek van Albrecht Drer (1520) aan het gilde der goudsmeden te 's-Hertogenbosch.
Stadsarchief (0006853)
Archief
Inventaris

Archieven van de ambachts- en schuttersgilden 1327-1874

Stadsarchief (115)
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) passim
 
1952

A. Hallema

Uit de historie van ons ambacht. Gildekeur der goudsmeden door het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch verleend op 12 augustus 1503
Edelmetaal 6 (1952) 133-134, 153-154, 201-202
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 127, 159
 
1983

A.M. Koldeweij, T. Martin

Het goud- en zilversmedengilde van 's-Hertogenbosch tot 1814
Antiek 7 (1983) 353-362
 
1985

A.M. Koldeweij

Goud- en zilversmeden te 's-Hertogenbosch en hun gilde
Zilver uit 's-Hertogenbosch. Noordbrabants museum ('s-Hertogenbosch 1985) 11-14
 
1985

A.M. Koldeweij

De opheffing van het gilde
Zilver uit 's-Hertogenbosch. Noordbrabants museum ('s-Hertogenbosch 1985) 16-18
 
1987

Margriet van Boven e.a.

Historische afdeling
Bezoekersgids Noordbrabants Museum (1987) 95
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 20. Goud- en zilversmeden (edelmetaal)
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 483
 
2012

Redactie

Erkenning Bossche goudsmid
Brabants Dagblad donderdag 12 januari 2012
 
Boeken
1992

H. Huizing

De Bossche goud- en zilversmeden en hun gezellen in de 19e eeuw
s.n. | s.l. 1992
 
Stadsrekeningen
1502

Kapittel 8

Nieuwe kaart of previlegie van het goudsmedengilde. Vermoedelijke oprigting.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 64
 
Van den Heuvel
1445

No. 59

Het stadsbestuur van Den Bosch maakt een ordonnantie op de vervaardiging van goud- en zilverwerk.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 148-152
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 130

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 557-560

n: vermelding in een voetnoot