afb. 1952

Chirurgijnsgilde

opgericht: vr 14 september 1629
keur: 19 juni 1553
patroonheiligen: Cosmas en Damianus

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) passim
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 159
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 22. Chirurgijns en barbiers (zorgsector)
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 484
 
Boeken
1941

M.A. van Andel

Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde 1400-1800
Van Kampen | Amsterdam 1941
 
1967

G.F. van Balen

Het chirurgijnsgilde te 's-Hertogenbosch
s.n. | s.l. 1967
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 50

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 563-566

n: vermelding in een voetnoot