afb. Onbekend

Broederschap van St. Lucas

Ter bevordering der Schilder-, Teeken- en Bouwkunst
Opgericht te 's-Hertogenbosch in 1839

Bestuurders

Mr. A.F.X. Luijben, burgemeester en lid van de Tweede Kamer der Staten-generaal, oud minister voor de R.K. Eered., voorzitter.
Jhr. L.J.C.M. Ridder de van der Schueren, G.R., wethouder.
F.J. Pompe, wethouder.
Jhr. Mr. J.B.A.J.M. Verheijen, Oud lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, der Ridderschap in Noord-Brabant en Inspecteur voor het Lager Onderwijs.
A.J.A. van Lanschot, Agent der Nederlandsche Bank.
M. J.N.G. Sassen, secretaris der Gemeente, lid en secretaris.

Beoordeelaars

J. Peeters, kunstschilder en commies ter secretarie.
J.F. Gostelie, kunstschilder.
T. van Leent, kunstschilder.
L. Goossens, beeldhouwer.
D. Nederveen, kunstschilder.
H. Welsink, gepens. kolonel der genie, militie-commissaris.
L. Hezemans, bouwmeester bij de cathedraal van St. Jan.
Adresboek der stad 's-Hertogenbosch (1880-1881) 79
Literatuur en bronnenpublicaties

Almanak voor de provincie Noord-braband (1847) 185

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 401; II. 385

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 24, 118, 119

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 396

n: vermelding in een voetnoot