afb. Onbekend

Broederschap van St. Lucas

Opgericht te 's-Hertogenbosch in 1839

Adresboek

Broederschap van St. Lucas

79
Adresboek der stad 's-Hertogenbosch (1880-1881) 79
Literatuur en bronnenpublicaties

Almanak voor de provincie Noord-braband (1847) 185

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 401; II. 385

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 24, 118, 119

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 396

n: vermelding in een voetnoot