Broederschap van het H.H. Sacrament

Archief
Teppema

Voorwoord

NL-HtSA Archiefnummer 0185
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 136-137

n: vermelding in een voetnoot