Het bontwerkersgilde

opgericht: vr 14 september 1629
keuren: 15 mei 1475; 10 februari 1493; 20 augustus 1510
patroonheilige: Sint Christoffel

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) 386 e.v.
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22
 
Benaming
1507 Bontwerckeren Ambacht
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 144
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 531-535

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 10, 43, 43n, 85n, 89n, 121n, 122n, 127, 133, 144, 145n, 164n

n: vermelding in een voetnoot