Gilden en broederschappen
Boeken

1744

J. v. H.

Lof-gesangen aan de edele manhafte vier schutteryen der stadt 's Bosch, opgesongen ter gelegentheyd dat dezelve door de Edele Achtbare magistraat zyn begiftigt geworden, ider compagnie met 8 tonnen bier, wegens derzelver getrouw en yver beloont by het inhaalen van Haare Koninglyke Hoogheden Maria Anna Aarts hertoginne van Oostenryk, en haar gemaal den heere Prins Karel van Lotharingen. Ter nagedagtenisse in het ligt gegeven
Hendrik van Irhoven | 's Hertogenbosch 1744

1935

A.B.M. Brans, H.J.M. Ebeling, e.a.

's-Hertogenbosch. Herdenking 750-jarig bestaan : Juli 1935 : Officieel programmaboek
Teulings | 's-Hertogenbosch 1935

1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629
Rechtsbronnen van het bedrijfsleven en het gildewezen : Eerste stuk
Kemink en Zoon N.V. | Utrecht 1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629
Rechtsbronnen van het bedrijfsleven en het gildewezen : Tweede stuk
Kemink en Zoon N.V. | Utrecht 1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 1629
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1946

1951

F.A. Brekelmans

Het gildewezen te 's-Hertogenbosch
Scriptie voor het doctoraal examen rechten (vrije studierichting) aan de R.K.Universiteit te Nijmegen
Rooms Katholieke Universiteit Nijmegen | Nijmegen 1951

1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd. 1794-1814 : Bijdrage tot de kennis van de sociaal-economische structuur
Stichting tot Bevordering van de Studie der Sociale en Economische Geschiedenis te Vught | Vught 1955

1976

H.A.M. de Wit

De achteruitgang van de politieke macht der ambachtsgilden in 's-Hertogenbosch tussen 1477 en 1525
Een ontwikkeling gezet tegen de achtergrond van een groeiende landsheerlijke macht
s.n. | s.l. 1976

1980

T.J.C. Peeters

Den Bosch in de jaren 1621 en 1622
s.n. | Nijmegen 1980

Wantje Fritschy

Fragmenten vrouwengeschiedenis
Nijhoff | Den Haag 1980

1999

Maarten Prak

Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdvak, 's-Hertogenbosch 1770 - 1820
SUN Boekhandel - Adr. Heinen | Nijmegen - 's-Hertogenbosch 1999

2001

Ester Vink

Jeroen Bosch in Den Bosch. De schilder tegen de achtergrond van zijn stad
Nijmegen University Press | Nijmegen 2001