Gilden en broederschappen
Artikelen

1884

Redactie

Een ambachtsgilde te 's-Hertogenbosch in het midden der XVIe eeuw
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 2 (1884/1885) 2-6, 227-229

1885

J.C.A. Hezenmans

De St. Antoniuskapel te 's-Hertogenbosch
Handelingen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant 1885-1887 (1885) 49-60

1894

M.A. Snoek

La corporation des ferblantiers à Bois-le-Duc = het blikwerkersgilde te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor penningkunde 2 (1894)

1897

M.A. Snoek

Publicatie : Uit de hier afgedrukte belangrijke publicatie van 25 oct. 1798, blijkt hoe de gilden te 's-Hertogenbosch ontbonden zijn : Gelijkheid, vrijheid, broederschap
Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 5 (1897) 53-57

1977

Peter-Jan van der Heijden

Penningen van Bossche ambachtsgilden
Stichting Numismatica 1977 (november/december 1979) 3-5

1980

V.M. van Dongen

Gildewezen. Oorsprong, ontwikkeling en ondergang
Bossche bouwstenen III ('s-Hertogenbosch 1980) 3-17

P.Th.J. Kuyer

De interne organisatie der ambachtsgilden
Bossche bouwstenen III ('s-Hertogenbosch 1980) 18-47

R.M.M.Sj. Feringa

Enkele aantekeningen over de ekonomische betekenis van de ambachtsgilden
Bossche bouwstenen III ('s-Hertogenbosch 1980) 48-61

H.Th.M. Roosenboom

De ambachtsgilden in het stadsbeeld : Enkele uiterlijke aspecten van de gilden op economisch, militair, godsdienstig en sociaal gebied
Bossche bouwstenen III ('s-Hertogenbosch 1980) 62-79

B.C.M. Jacobs

De politieke rol van de ambachtsgilden
Bossche bouwstenen III ('s-Hertogenbosch 1980) 80-94

J.A.M. Hoekx

De Bossche ambachtsgilden na 1629 : Globaal overzicht van de economische situatie tot aan de Bataafse tijd
Bossche bouwstenen III ('s-Hertogenbosch 1980) 95-113

1981

Ton Kappelhof, Rob Wolf

Uit de geschiedenis van het Groot Gasthuis / Grootzieken-Gasthuis / ziekenhuis
In en om het ziekenhuis 78 (1981)

1984

Jan Sanders

Den Dungen - 's-Hertogenbosch, afhankelijkheid door de eeuwen heen
Bossche bouwstenen VII ('s-Hertogenbosch 1984) 20-40

1985

A.M. Koldeweij

De opheffing van het gilde
Zilver uit 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1985) 16-18

D. Goossens, Louis L. Doomernik, e.a.

's-Hertogenbosch, handel en nijverheid door de eeuwen heen
Juniorkamer ('s-Hertogenbosch 1985)

Johan M. Oomen

Programma oud hertogdom Brabant : 's-Hertogenbosch 23 juni 1985
(s.l. 1985)

Johan M. Oomen

Iets over het gildewezen in het algemeen en de schuttersgilden van 's-Hertogenbosch in het bijzonder
Programma gildedag oud hertogdom Brabant
(s.l. 1985) 22-23

1987

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Sint-Nicolaas
Brabants Dagblad, donderdag 3 december 1987

1988

Ton Kappelhof, Rob Wolf

Uit de geschiedenis van het Groot Gasthuis / Grootzieken-Gasthuis / ziekenhuis
In en om het ziekenhuis 157 (1988)

1990

A.M. Koldeweij

In Buscoducis / Te 's-Hertogenbosch
Gary Schwarz - SDU (Maarssen - 's-Gravenhage 1990) 361-364

Jos Koldeweij

De oude koningsvogel van het Sint-Jorisgilde van Bladel teruggevonden
Brabants heem 42 (1990) 45-48

1992

G.J. van Gurp, H. Huizing, J.P.M. Smits van Waesberghe

Van gilden tot vakbonden. 's-Hertogenbosch
(s.l. 1992)

Boudien de Vries, e.a.

De kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden. Opstellen aangeboden aan Theo van Tijn bij zijn afscheid als hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Stichting beheer IISG (Amsterdam 1992)

Maarten Prak

'Een verzekerd bestaan' : Ambachtslieden, winkeliers en hun gilden in Den Bosch (ca. 1775)
De kracht der zwakken. Stichting beheer IISG (Amsterdam 1992) 49-79

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Passementwerkers
Brabants Dagblad, donderdag 22 oktober 1992

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Meekrap en wouw
Brabants Dagblad, donderdag 10 december 1992

1993

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Nimmer luistervolle dagen
Brabants Dagblad, donderdag 3 juni 1993 (foto)

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Opheffing ambachtsgilde
Brabants Dagblad, donderdag 17 juni 1993 (foto)

1994

Charles de Mooij

Burgeroorlog in Den Bosch : 'Schermersoproer' in oude luister hersteld
Noordbrabants Museum Nieuws 40 (1994) 7-9

1995

Henny Molhuysen, Peter-Jan van der Heijden

Brabants hoofdsteden tournooi, 's-Hertogenbosch, 20 augustus 1995
Schuttersgilde De oude schuts ('s-Hertogenbosch 1995)

Mari van de Ven

Te voet naar Den Bosch
Rosmalla 3 (1995) 39-40

Maarten Prak

Samen sterk : De gilden van 's-Hertogenbosch in de tweede helft van de achttiende eeuw
Brabants heem 3 (1995) 92-100

1996

Anton van der Lee

Het St. Jorisgilde van Nieuwkuijk
Met gansen trou 5 (1996) 76-80

Maarten Prak

'Naar 't vigeerend systheme' : De opheffing van de gilden, 1795-1820
Kleio 9/10 (1996) 20-25

1997

J.W. Hagen

Tussen Lensheuvel en Weijereind : Her en der gevonden wetenswaardigheden betreffende Reusel in vroeger eeuwen
De schééper 33 (1997) 28-32

Henny Molhuysen

Deze maand 500 jaar geleden
Uyt den bogaert 14 (1997) 16-17

Henny Molhuysen, Peter-Jan van der Heijden

Het grote schietspel in Gent, 1498
Uyt den bogaert 15 (1997) 17-21

Maarten Prak

Burgers onder de wapenen, van de zestiende tot de achttiende eeuw
Tijdschrift voor sociale geschiedenis 1 (1997) 1-11

Didier Martens

Une énigme iconographique dans la peinture des anciens Pays-Bas au XVIème siècle. Charles Quint, Sh?hpuhr Ier ou saint Sébastien?
Zeitschrift für Kunstgeschichte 3 (1997) 352-375

1998

Peter-Jan van der Heijden

Een oud/nieuw Bosch' gilde : St. Antonius uit Hintham
Uyt den bogaert 23 (1998) 18-19

1999

Redactie

Programma 3 en 4 juli 1999 : Brabants hoofdsteden tournooi 600 jaar koningschieten
Gilde De Oude Schuts ('s-Hertogenbosch 1999)

Niek van Meeuwen

Het tweede Brabants Hoofdstedentournooi en 600 jaar Koningschieten
Uyt Den Bogaert 33 (1999) 8-12

Niek van Meeuwen

Harba lori fa...!
Uyt Den Bogaert 35 (1999) 6-7

2001

Willem van Aart

Voor Sint Joris 'in de benen'
Uyt den Bogaert 50 (2001) 16-17; 51 (2001) 8; 52 (2001) 18-19; 53 (2001) 13-14; 55 (2001) 16-17; 57 (2001) 16-17

Redactie

Vaandels
Paswerk Textielrestauratie Bulletin (mei 2001) 2-3

A. Vos

Verdwenen gildenaltaren uit de Sint-Jan1 : Op zoek naar kerkelijke ornamenten
Bossche Bladen 3 (2001) 86-90

Gabri van Tussenbroek

Brood uit stenen. De veranderende sociaal-economische positie van steenhouwers in de Vroegmoderne tijd. Werken voor kerk en werken voor de stad. Het voorbeeld van Jan Darkennes 1487-1572
Bijdragen tot de geschiedenis 4 (2001) 467-496

2003

Aart Vos

Vrouwenarbeid en de gilden in vroegmodern 's-Hertogenbosch
Noordbrabants Historisch Jaarboek 20 (2003) 148-175

A.D.

Ons vaandel
Uyt den Bogaert 71 (2003) 4-5

2007

Aart Vos

Modieuze meubels uit Holland : Protest schrijnwerkersgilde 1698
Bossche Bladen 2 (2007) 46-47

Jetta de Ruiter

Traditie, vriendschap, trouw
Bossche Omroep, zondag 2 september 2007

2010

Gilden zetten in op de jeugd

De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) viert 75-jarig bestaan in Den Bosch : Jeugdbeleid van federatie heeft tweeledig doel: het interesseren van jongeren én het behoud van jeugdleden
Ron Magnée | Brabants Dagblad, maandag 11 oktober 2010