afb. Onbekend, 1927

Gilden

Algemeen

Archieven
Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Regesten
Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Verhalen en legenden I

Passementwerkers

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad, donderdag 22 oktober 1992
Verhalen en legenden II

Meekrap en wouw

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad, donderdag 10 december 1992
Verhalen en legenden III

Nimmer luistervolle dagen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad, donderdag 3 juni 1993
Verhalen en legenden IV

Opheffing ambachtsgilde

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad, donderdag 17 juni 1993
Literatuur en bronnenpublicaties

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1993) 28, 38, 42, 107, 123, 209

F.A. van Bussel, 'Scheiding van ambachten' in: Taxandria (1939) 317-318

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 22, 66

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 38, 178, 181, 193, 198, 206, 224, 228, 233

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 491-615

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 95, 105, 107, 122, 124, 134, 167, 170, 175, 178, 179

A. van Sasse van Ysselt, 'De opheffing der gilden te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1902) 260-263

A. van Sasse van Ysselt, 'Een paspoort voor den hemel' in: Taxandria (1904) 169-173

n: vermelding in een voetnoot