afb. Toine Schuttelaars, 30 mei 2013

Bekčkt 't

spreuksteen: 22
afmetingen: 50 x 12 cm
datering: 22 mei 2003
museum: Oeteldonks Gemintemuzejum
locatie: Zusters van Orthenpoort 20-27

Artikelen
2003

Nort Lammers

Domien van Gent en het Oeteldonks Geminte-muzejum
KringNieuws 4 (2003) 2