afb. Toine Schuttelaars, 23 juli 2015

Ons kulleke

spreuksteen: 42
afmetingen: 25 x 10 cm
datering: 27 april 2013
bewoners: Ad en Maria Koppens
locatie: Stoofstraat 17

Artikelen
2013

Leo Vos

Nieuwe spreuksteen
KringNieuws 4 (2013) 14