afb. Toine Schuttelaars, 30 mei 2013

Mar veur efkes

afmetingen: rond 15.5 cm
locatie: Capucijnenpoort 4