afb. Marien Krijger, 2003

In de Gulden Steur

datering: 20e eeuw
locatie: Visstraat 46

3D Model
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Beeldhouwkunst

117. Gevelsteen In de Gulden Steur

47
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 47
Artikelen
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kčk daor. De Gulden Steur
Brabants Dagblad donderdag 7 juni 1984 (foto)