afb. A.F.A.M. Wetzer, 22 juni 2021

Eerste steen Hendrik Bernard Martini

Verwersstraat 85

Opschrift
HENDRIK BERNARD
MARTINI HEEFT
AAN DIT GEBOUW DEN
EERSTEN STEEN GELEGD
OP DEN 23 JULY 1776