afb. A.F.A.M. Wetzer, 22 juni 2021

Eerste steen Anna Maria Emilia Martini

Verwersstraat 83

Opschrift
ANNA MARIA
EMILIA MARTINI
HEEFT AAN DIT HUIS DEN
EERSTEN STEEN GELEGT
OP DEN 18 JULY 1777