afb. Harrie Verschuren, Onbekend

Het Sevengester

datering: vr 1566
locatie: Verwersstraat 79

De steen is in 1970 bij de restauratie van de achtergevel overgebracht naar de voorgevel. Restauratie-architect was Jan van der Eerden.
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
Beeldhouwkunst

3. Gevelsteen Het Sevengester

6
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 6